ஐஆர் இன்டராக்டிவ் வைட்போர்டு

  • இங்ஸ்கிரீன் ஐஆர் இன்டராக்டிவ் வைட்போர்டு

    இங்ஸ்கிரீன் ஐஆர் இன்டராக்டிவ் வைட்போர்டு

    INGScreen Interactive Whiteboard ஆனது உயர் தொடு துல்லியத்துடன் மேம்பட்ட அகச்சிவப்பு தொடுதல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.அல்ட்ரா மெல்லிய அலுமினிய சட்ட வடிவமைப்பு அழகாக தோற்றமளிக்கிறது.குறைந்த செலவில் வரைவதற்கும் எழுதுவதற்கும், எந்த ஒரு சிறப்பு பேனாவும் தேவையில்லை.40 மல்டி-பாயின்ட் டச் இன்டராக்டிவிட்டியுடன், பல பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் எழுதலாம்.